Administratie

 • Lidgelden
  neem contact op met iemand van het bestuur

 • Tussenkomst van de mutualiteit
  afhankelijk van de mutualiteit waar je bij aangesloten bent, kan je via een document een deel van het lidgeld terug krijgen.

  Hieronder vind je het document van een aantal mutualiteiten. Indien jouw mutualiteit niet vermeld is, kan je  best zelf via hun website het document downloaden.

  Christelijke Mutualiteit: formulier
  Liberale mutualiteit: formulier
  Socialistische mutualiteit / Bond Moyson: formulier
  Vlaams en neutraal ziekenfonds: webpagina – klik onderaan op “formulier sport- of fitnessclub”

  gelieve het document ingevuld te bezorgen aan de secretaris (Dominiek Vandenabeele, Bollestraat 33 te Torhout) of aan Pascale Marichal. Na ondertekening en stempel van onze club, zal het document terug bezorgd worden.

 • Verzekeringspapieren

  bij een ongeval tijdens een activiteit van de volleybal moet zo snel mogelijk een aangiftefomrulier ingevuld worden.

  voor de speelsters/spelers die competitie spelen is dit via de VVB: document (nieuw document sedert 1 oktober 2012)
  de anderen zijn aangesloten via de BVLO: document (groot bestand, dus even geduld)

  Binnen de 5 dagen bezorgen aan de secretaris (Dominiek Vandenabeele, Bollestraat 33 te Torhout) .
  De documenten kunnen ook afgehaald worden bij het secretariaat.

 • Lid worden?
  indien je wil aansluiten bij VKt neem je best eerst contact op met iemand van het bestuur

  Werkwijze:

  • Mail een pasfoto en de nodige gegevens (naam, adres, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats) naar het secretariaat

  • Na ontvangst van de gegevens en de pasfoto zal door het secretariaat een aansluitingsformulier bezorgd worden

  • Dit document moet ondertekend worden en terug aan het secretariaat bezorgd worden

  • Dan pas kan de aansluiting definitief gemaakt worden en vanaf dan kan je spelen en ben je ook verzekerd