Administratie

 • Administratieve gegevens

maatschappelijke zetel
VKt Torhout v.z.w.
Bollestraat 33 – 8820 Torhout
BTW: BE0433.307.215
Ondernemingsrechtbank Gent
Afdeling 5: Canadaplein 1, Oostende

 • Lidgelden
  neem contact op met iemand van het bestuur

 • Tussenkomst van de mutualiteit
  na betaling van het lidgeld, zal je een document ontvangen waarmee je bij jouw mutualiteit een deel van het lidgeld kan terug krijgen.

  ook voor de jeugdstages wordt een document bezorgd.

  meer informatie kan je bekomen via onze secretaris.

 • Verzekeringspapieren
  bij een ongeval tijdens een activiteit van de volleybal moet zo snel mogelijk een aangifteformulier ingevuld worden.

  voor de speelsters/spelers die competitie spelen is dit via de VVB: document
  de anderen zijn aangesloten via de BVLO: document (groot bestand, dus even geduld)

  Binnen de 5 dagen bezorgen aan de secretaris (Dominiek Vandenabeele, Bollestraat 33 te Torhout) .
  De documenten kunnen ook afgehaald worden bij het secretariaat.

 • Lid worden?
  indien je wil aansluiten bij VKt neem je best eerst contact op met iemand van het bestuur

  Werkwijze:

  • Mail een pasfoto en de nodige gegevens (naam, adres, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats) naar het secretariaat

  • Na ontvangst van de gegevens en de pasfoto zal door het secretariaat een aansluitingsformulier bezorgd worden

  • Dit document moet ondertekend worden en terug aan het secretariaat bezorgd worden

  • Dan pas kan de aansluiting definitief gemaakt worden en vanaf dan kan je spelen en ben je ook verzekerd

Advertentie