Club API

API = Aanspreekpunt Integriteit
Een aanspreekpunt integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Contactpersoon

Pascale Marichal – pascale.marichal@skynet.be

Verwijzing naar federatie-API

https://volleyvlaanderen.be/integriteit

Advertentie